Electronic Manufacturing Services - Thailand -Hana Group

   

ฮานา ลำพูน มีโรงงานการผลิต 2 แห่งตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ใกล้กับจังหวัดเชียงใหม่ โรงงานการผลิตแห่งแรกได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 ผลิตภัณฑ์หลักคืออุปกรณ์ PCBA ต่อมาได้มีการขยายโรงงานการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งในปี 2558 ซึ่งช่วยให้เราสามารถย้ายงานผลิตบางส่วนจากโรงงานการผลิตแห่งแรกเพื่อผลิตอุปกรณ์ IC และช่วยเพิ่มศักยภาพให้หน่วยการผลิตแห่งแรกนั้นมีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่การผลิตมากยิ่งขึ้น หน่วยการผลิตที่ทันสมัยของเราทั้งสองแห่งมีพื้นที่การผลิตทั้งหมดกว่า 67,000 ตารางฟุต และได้การรับรองมาตรฐาน ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO13485 และ ISO 45001

ฮานา ลำพูนมีพนักงานมากกว่า 3,500 คน มีการใช้ระบบการควบคุมการผลิตแบบ SPC และ MRPII และได้ติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตอัตโนมัติขั้นสูงครบวงจรในการผลิตผลิตภัณฑ์ Chip-On-Board (COB), Chip-On-Flex (COF), Flip-Chip (F/C) Surface-Mount-Technology (SMT), Printed Circuit Board Assembly (PCBA), ผลิตภัณฑ์ Opto Electronic, ผลิตภัณฑ์ HYBRID ขั้นสูงและผลิตภัณฑ์ขั้นสูงอื่นๆ เรามีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหน่วยการผลิตของเราเพื่อมาตรฐานสูงสุดและความเป็นเลิศในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามที่คาดหวัง


เทคโนโลยีกระบวนการผลิต


COB (Chip On Board)  กระบวนการใช้ลวดเชื่อมต่อกับแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์
ลงบนแผงวงจรด้วยลวดอลูมิเนียม, ลวดทอง จำนวนเส้นสูงสุดถึง 5,000 เส้น ด้วยเครื่องอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

SMT (Surface Mount Technology) เทคโนโลยีการผลิตด้วยการวางอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์ลงบนผิวงาน โดยรองรับอุปกรณ์ ที่มีความละเอียดขนาดเล็กถึงระดับ 8 มิล
ที่มีความละเอียดขนาดเล็กถึงระดับ 8 มิล ประชิดต่อกับชิพตัวเล็กขนาด 01005 รวมทั้งวงจรรวมขนาดเล็ก ทั้งที่มีขา และไม่มีขา มาเชื่อมต่อกันบนแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์โดยมีตะกั่วเป็นตัวเชื่อมประสานตัวอุปกรณ์ชิพต่างๆ เข้ากับลายวงจร

Test กระบวนการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการตรวจสอบการเชื่อมต่อบนแผงวงจร
ตรวจสอบสัญญาณคลื่นความถี่ และการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการใช้งานจริงทางไฟฟ้าปัจจุบันฮานา ลำพูนให้บริการการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • เซ็นเซอร์ในอุปกรณ์เมาส์คอมพิวเตอร์

  • ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์

  • อุปกรณ์ Module สำหรับโทรคมนาคม

  • เซ็นเซอร์สำหรับยานยนต์

  • อุปกรณ์ LED สำหรับยานยนต์

  • อุปกรณ์เพื่อนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์(Computer Input Devices)

  • อุปกรณ์ทางการแพทย์

  • อุปกรณ์ Module สำหรับสมาร์ทการ์ด


HANA Lamphun plant 1

Certification Certification Body Certificate No. Original Certification Date
ISO 9001:2015 SGS TH10/5267 July 1995
IATF16949:2016 SGS TH10/5266.01 December 1998
ISO 13485:2016 SGS GB07/72438 May 2007
ISO 14001:2015 SGS TH08/1526 November 1999
ISO 45001:2018 SGS TH08/1527 May 2005


HANA Lamphun plant 2

Certification Certification Body Certificate No. Original Certification Date
ISO 9001:2015 SGS TH18/11250 November 2015
ISO 14001:2015 SGS TH15/9027 November 2015
ISO 45001:2018 SGS TH15/9028 November 2015
IATF 16949:2016 SGS TH10/5266.02 August 2015  ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

เขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 101/2 หมู่ 4, ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000, ประเทศไทย


โทรศัพท์: +66 (53) 581 565 -72

โทรสาร: +66 (53) 581 573 -74, 581 290

ฝ่ายขายและการตลาด

info-request@hanaus.com

Hana Microelectronics Inc (USA)

Sanjay Mitra

smitra@hanaus.com

Phone: (408) 452-7474

x
This website uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this website you consent to our use of cookies and Privacy Policy. Accept