HANA Microelectronics Group. : Content Management
W3Schools   W3Schools   W3Schools   W3Schools   W3Schools  

1. นายวิง เกิง เชาว์ 4. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายปฏิบัติการโรงงานลำพูน
   
2. นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ 5. นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการเงิน
   
3. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน  
รองประธาน ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร