ชื่อ แผนก อี-เมลล์ โทรศัพท์ โทรสาร
         
นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ การเงิน terry@hanabk.th.com 02-551-1297-8 02-551-1299
         
นางสาวจิระภา คงมณี Corporate Affairs jirapak@hanabk.th.com 02-551-1297-8 Ext. 117 02-551-1299
         
นางสาวเพ็ญพิมล คชภักดี Corporate Affairs penpimol_k@hanabk.th.com 02-551-1297-8 Ext. 226 02-551-1299บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)


65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2


แขวงตลาดบางเขน


เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


โทรศัพท์: 02-551-1297, 02-521-4935-9


โทรสาร: 02-551-1299, 02-522-4906ชื่อ-นามสกุล :
ที่อยู่ :
ประเทศ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
หัวข้อ :
ข้อความ :
 
All fields marked with this sign are mandatory
 
Please contact me as soon as possible regarding this matter.