บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด ตั้งอยู่ที่เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีพื้นที่ขนาด 8,500 ตารางเมตร และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของกลุ่มฮานา และหน่วยประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง CPG ซึ่งทำการผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะตามความต้องการของลูกค้า เช่น อุปกรณ์ Opto electronic, อุปกรณ์ความถี่สูง (RF & Microwave component) และผลิตภัณฑ์ไฮบริด (Hybrid devices) ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านเส้นใยแก้วนำแสง ใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภท Captive lines
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ถูกนำไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการสื่อสาร (Communication), คอมพิวเตอร์ (Computing), อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ใช้ในอุตสาหกรรม (Automation industrial), รถยนต์ (Vehicle) และการผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภค (Consumer) รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบิน (Airspace program) โดยฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมดของหน่วยประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง "CPG" ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 รวมทั้งฝ่ายปฏิบัติการแห่งหนึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/TS 16949 ทั้งนี้เพื่อที่จะรักษาระดับการผลิตและการให้บริการที่ยอดเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการหรือให้บริการที่นอกเหนือความคาดหวังของลูกค้า  

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
   
10/4 หมู่ 3 วิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 ประเทศไทย

 

โทรศัพท์: +66 (2) 551 1297
โทรสาร: +66 (2) 551 1299

 

ฝ่ายขายและการตลาด:
นายวนากร นนขุนทด
wanakorn@hanabk.th.com

 

 

ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์:
นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์
terry@hanabk.th.com
English Thai Chinese