HANA Microelectronics Group. : Content Management


                 

1. นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ 4. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์
กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ
 
   
2. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา 5. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
   
3. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน 6. นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท